1stEP

 

Finantare:

Bugetul total al proiectului  este de  9.684.644,06 lei, din care nerambursabil 9.520.082,86 lei.

 

Proiectul este cofinantat prin: Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara: 1 – Educatie si competente,Obiectivul Specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si nonuniversitar care isi gasesc un loc de muncaurmare a accesului la activitati de invatare/cercetare/inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitive indentificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

 

Perioada de implementare: 31.12.2021 – 30.12.2023

 

Regiunea de implementare: NORD-EST, judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui

               

Parteneri:

Proiectul „1stEP” este implementat intr-un parteneriat din care fac parte: HR Specialists SRL,  Leader de parteneriat si Laconseil SRL Iasi, cu experienta in formare si educatie antreprenoriala, consultanta si mentorat pentru dezvoltarea antreprenoriala.

 

Cui ne adresam?

Celor care:

 

  • Intentioneaza sa infiinteze o intreprindere in mediul rural sau urban in Regiunea Nord-Est;
  • Au domiciliul sau resedinta exclusiv in Regiunea Nord-Est, regiune formata din urmatoarele judete: Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui si Bacau;
  • Celor care au varsta minima de 18 ani si sunt una din urmatoarele:
  • Studenti (ISCED nivel 5-7) –inmatriculati, la data intrarii in operatiune, cel putin in anul 2 studii de licenta;
  • Doctoranzi (ISCED nivel 8) in ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi);
  • Cursanti (ISCED nivel 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior) –inmatriculati, la data intrarii in operatiune, cel putin in anul 2 studii.

 

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului „ 1stEP” este consolidarea gradului de ocupare prin sprijin antreprenorial studentilor , doctoranzilor si cursantilor , in domenii de activitate competitive , prin crearea unui ecosistem de afaceri de tip start-up in regiunea de dezvoltare Nord- Est. Prin infiintarea de noi firme in sectoare economice cu potential competitiv are loc o vitalizare a mediului de afaceri si o dezvoltare extensiva a mediului de afaceri , din regiunea Nord-Est. Proiectul va asigura suport in fiecare etapa din calatoria unui tanar antreprenor ( „entrepreneur’s journey “ ) , de la o idee de afacere la finantarea planului de afacere si mai departe conectare la o retea vasta , internationala de mentori si de investitori.

 

Activitati

1.Inscriere in program – inscrierea in program se va face pe baza „Metodologiei de selectie a grupului tinta” disponibila aici.

2.Curs antreprenoriat - 342 de studenti/masteranzi/doctoranzi din Regiunea Nord-Est vor  participa la cursul de  „Competente antreprenoriale”. Concret, vor participa la un curs acreditat de dezvoltare a competentelor antreprenoriale ( 40 ore),  unde vor invata cum sa elaboreze un plan de afaceri si cum sa-si administrezi propria firma. Participantii vor  sustine la sfarsitul cursului un examen, obtinand un certificat de formare profesionala acreditat de Ministerul Educatiei.

3.Concurs de planuri de afacere– Absolventii cursului de „Competente antreprenoriale” se vor putea inscrie la competitia de planuri de afaceri. 22 de planuri de afaceri vor fi sustinute financiar prin alocare de granturi in valoare de maxim 60.000 euro/afacere (echivalentul a 290.610 lei) . Selectia se va realiza pe baza unui proces transparent si nediscriminatoriu si va avea la baza o metodologie ce va fi pusa la dispozitia cursantilor si va fi publicata pe pagina web a proiectului.

4.Stagii de practica si intreprinderi simulate. Cei 22 de castigatori  vor participa la stagii de practica organizate in companii cu domenii de activitate similare celor dezvoltate in planurile de afacere si la activitatea de infiintare si derulare de intreprinderi simulate. Intreprinderea simulata faciliteaza dezvoltarea cunostintelor tehnico-economice si juridice necesare intr-o intreprindere reala, formand aptitudini si competente care pot fi aplicate in majoritatea ramurilor economice/industriale.

5.Infiintarea firmelor si implementarea planurilor de afaceri. Monitorizare. In aceasta etapa va avea loc procesul de infiintare al celor 22 de entitati juridice. Dupa obtinerea certificatului de inregistrare fiscala de la ONRC, cei 22 de antreprenori vor semna contractul de finantare si vor primi Transa 1 din valoarea totala a ajutorului de minimis, asa cum a fost aprobata pe baza planului de afaceri si prevazuta in contractul de subventie incheiat. Acordarea celei de-a doua transe este conditionata de indeplinirea de catre beneficiarul ajutorului de minimis a infiintarii numarului minim de locuri de munca asumate prin planul de afaceri. Monitorizare va urmarii 2 indicatori cheie de performanta: 1. mentinerea celor 66 locuri de munca create; 2. realizarea de venituri pentru asigurarea sustenabilitatii financiare.

 

 

Contact: 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la adresa de email: contact@hrs-outsourcing.com sau la numarul de telefon 0311010108.

 

Media: 

https://www.facebook.com/1stEP-113804591130014