Proiect Faureste-ti viitorul!

 

DOCUMENTE PROIECT

HR Specialists SRL (HRS) impreuna cu RIDAL SYSTEM SRL implementeaza in perioada 24.08.2021-23.08.2023 proiectul ID 150259 – “Faureste-ti viitorul!” in cadrul programului POCU (Program Operaţional Capital Uman 2014 - 2020)

GRUPUL TINTA (GT) AL PROIECTULUI este alcatuit din 1052 tineri NEETs cu varsta intre 16 - 29 ani din regiunile Sud Est si Sud Muntenia inregistrati la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

PRINCIPALELE NEVOI care vor fi acoperite ale grupului tinta vizat de prezentul proiect sunt urmatoarele:

 • Nivel scazut de educatie/formare al tinerilor NEETs la momentul tranzitiei catre piata muncii

 • Lipsa resurselor materiale/posibilitatilor financiare pentru finalizarea studiilor obligatorii si/sau urmarii de programe de formare profesionala continua

 • Preponderenta in randul tinerilor NEETs a grupurilor vulnerabile (etnici romi, persoane cu domiciliul in mediul rural, tineri fara studii)

 • Preponderenta in randul tinerilor NEETs a tinerilor NEETs de nivel C si D

 • Neconcordanta dintre studiile tinerilor NEETs si cerintele angajatorilor

 • Oferta limitata de locuri de munca pentru tineri, atat din punct de vedere al pregatirii, experientei profesionale si distributiei geografice

 • Dezvoltarea insuficienta a culturii muncii in randul tinerilor si lipsa competentelor acestora privind identificare si ocuparea unui loc de munca.

Tinerii NEETs someri inregistrati la AJOFM/AMOFM beneficiaza de servicii de informare si consiliere profesionala, care includ obligatoriu si profilarea acestora, realizata de catre SPO (Serviciul Public de Ocupare), in urma careia tinerii NEETs sunt incadrati in una din urmatoarele categorii, din punct de vedere al ocupabilitatii:

 • Nivelul A - „usor ocupabil”

 • Nivelul B - „mediu ocupabil”

 • Nivelul C - „greu ocupabil”

 • Nivelul D - „foarte greu ocupabil”

Din cei 1052 de tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta in regiunile de implementare, vom selecta si inscrie:

 • minim 110 persoane vor fi de etnie roma

 • minim 220 de persoane vor fi din mediul rural

Structura GT este urmatoarea:

 • 272 persoane vor fi tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A care vor beneficia de activitati de mediere, iar 100 dintre acestia vor participa la cursuri de formare profesionala antreprenoriala si consiliere antreprenoriala, 39 de tineri cu nivel A vor avea sansa sa-si infiinteze intreprinderi in valoare de 25.000 euro, echivalent in lei

 • 460 persoane vor fi tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate B care vor beneficia de activitati de mediere si de cursuri de formare de calificare

 • 320 vor fi tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv “greu ocupabil” si “foarte greu ocupabil”, vor participa la cursuri de calificare

Grupul tinta pentru acest proiect va fi mobilizat din bazele de date ANOFM/AJOFM, in baza unui acord cadru pe care il vom semna cu agentiile judetene pe teritoriul careia au domiciliul sau resedinta tinerii NEETs din grupul tinta, regiunile mai putin dezvoltate: Sud-Est si Sud Muntenia.

Recrutarea si selectia grupului tinta se va realiza respectandu-se doua etape:

 • Depunerea dosarului de candidatura ce va contine:

 • Formularul de inscriere GT

 • Declaratie de consimtamant privind acordul utilizarii datelor cu caracter personal

 • Declaratie de evitarea dublei finantari

 • Chestionar initial de identificare a nevoilor

 • Declaratie apartenenta grup tinta

 • Copie carte de identitate

 • Copie certificat de nastere

 • Copie certificat casatorie (dupa caz)

 • Documente studii

 • Adeverinta medicala

 • orice alte documente elaborate pe parcurs in functie de nevoi

 • Verificarea si validarea dosarului

Pentru a fi eligibil în grupul tinta, la data intrarii în operatiune, o persoana trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa fie tânar NEETs cu vârsta cuprinsa între 16 si 29 de ani;

 • sa fie inregistrat si profilat in prealabil de AJOFM;

 • sa aibe domiciliul sau resedinta, in mediul urban sau rural intr-una din regiunile mai putin dezvoltate: Sud Muntenia si Sud Est;

 • sa nu aiba calitatea de participant in alte proiecte din cadrul aceluiasi apel de proiecte.

Grupul tinta pentru prezentul proiect va fi selectat prin 2 canale principale: din registrele electronice ale SPO (ANOFM/AJOFM) – registrul NEET inactivi neinregistrati la SPO si registrul NEET someri inregistrati la SPO. In acest scop liderul/partenerul vor semna Acorduri Cadru cu AJOFM-ul pe teritoriul careia au domiciliul sau resedinta tinerii NEETs din grupul tinta.

Prin activitatile propuse prin acest proiect se doreste oferirea posibilitatii persoanelor ce alcatuiesc grupul tinta (1052 persoane) de a evolua pe viitor la nivel profesional si social prin finalizarea cursurilor de calificare / procese de evaluare (780 persoane). Insa beneficiile ocuparii fortei de munca produc efecte si asupra comunitatii din care participantii fac parte, creandu-se astfel un efect multiplicator.

Indicatori prestabiliţi de realizare:

4S225 - Tineri NEETs şomeri cu vârsta cuprinsă între 16 - 29 ani care beneficiază de sprijin – 1052 persoane

4S225.1 - Tineri NEETs şomeri cu vârsta cuprinsă între 16 - 29 ani care beneficiază de sprijin, din care: etnie roma - 110 persoane

4S225.2 - Tineri NEETs şomeri cu vârsta cuprinsă între 16 - 29 ani care beneficiază de sprijin, din care: zona rurală - 220 persoane

SUMAR AL BENEFICIILOR PE CARE PROIECTUL LE OFERA GRUPULUI TINTA

18 evenimente avand ca scop constientizarea si informarea privind oportunitatile de formare si ocupare prin participarea la activitatile proiectului;

accesul persoanelor apartinand etniei rome cat si a celor cu domiciliul in mediul rural la toate activitatile proiectului;

servicii specializate de orientare si consiliere profesionala, precum si servicii de mediere pe piata muncii, pentru sprijinirea cautarii unui loc de munca si facilitarea angajarii;

cursuri de calificare profesionala de nivel 2 (360 ore) conform prevederilor OG129/2000 pentru un numar de 780 persoane din grupul tinta, cursuri in urma carora vor obtine certificat de calificare in domeniul dorit;

* tipuri de calificari, cu titlu de exemplu: Lucrator in comert (LC), Vanzator (V), Operator introducere, validare si procesare date (OIVPD), Operator confectioner industrial (OCI), Camerista hotel (CH), Administrator pensiune turistica (APT), Administrator imobile (AI).

* pentru participarea la curs participantii vor primi un kit de cursant constand in: rucsac, tricou, USB, pliant, Brosura, Pix, Agenda.

subventii in valoare de pana la 1500 de lei pentru absolventii cursurilor de calificare;

servicii de catering pentru fiecare zi de curs si decontarea cheltuielilor de transport (dus-intors) pentru participantii la cursurile de calificare profesionala;

curs de formare profesionala si certificarea a 100 tineri in domeniul competentelor antreprenoriale prin 4 sesiuni de cursuri a cate 25 participanti, autorizate de ANC si repartizate echilibrat in regiunile de implementare;

* se vor asigura cheltuielile de transport, hrana si cazare (daca este cazul) pentru participantii la curs.

sprijin pentru 39 persoane din grupul tinta pentru înfiintarea unei afaceri, inclusiv a ocuparii pe cont propriu prin acordarea de servicii de consiliere/consultanta /mentorat pentru elaborarea de planuri de afaceri in vederea selectarii pentru finantare sau pentru angajare pe cont propriu.

selectarea unui numar de 39 de planuri de afaceri cu propuneri de afaceri non-agricole in urma evaluarii de catre un juriu de specialisti, pe baza unei metodologii cu o procedura transparenta, obiectiva si nediscriminatorie care vor obtine finantare nerambursabila

infiintarea de 39 firme prin inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, semnarea de 39 contracte de subventie;

acordarea de 39 granturi de maximum 25.000 euro pentru finantarea implementarii planurilor de afaceri selectate;

monitorizarea functionarii a celor 39 firme pe o perioada de 12 luni, crearea de minimum 39 locuri de munca, monitorizarea sustenabilitatii firmelor pe o perioada de 6 luni;

accesul la o platforma informatica “tip ejobs” care va asigura unei persoane in cautarea unui loc de munca, serviciile necesare privind informarea cu aspecte diverse si complexe asupra pietei muncii, chestionare pentru evaluarea competentelor si abilitatilor de care dispune o persoana pentru ocuparea unui post definit, cerintele comune ale angajatorilor privind profilul moral la angajare si experienta specifica, servicii de mediere electronica a muncii;

Durata proiectului: 24 luni

Valoarea totala a proiectului: 16.033.995,40 lei

Județele de implementare: Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman, Calarasi, Ialomita, Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta

Principii orizontale respectate: Egalitate de șanse si Dezvoltare durabilă

Coordonatele de contact ale proiectului: contact@hrs-outsourcing.com / 031 1010108 si office@ridalsystem.ro / 0774658344

Locatiile de implementare:

Lider proiect – HRS: Oras Voluntari, România, Str. EROU IANCU NICOLAE nr. 103, judetul Ilfov, cod postal 077190, România.

Partener – Ridal System: Municipiul Bucureşti, România, Str. Unirii nr. 70, Bl. J4, Sc. 2, Ap. 51, S3, judeţul Bucureşti, cod poştal 030836, România

Manager de proiect

Luminita DOLOIU

Join an open world full of challenging opportunities!