R.P.D.

Informare proiect

 

HR SPECIALISTS SRL (HRS) impreuna cu ASOCIATIA "PARTNET - PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA", implementeaza proiectul “R.P.D. – ramai Relevant pe Piata muncii prin masuri de ocupare Dedicate somerilor din regiunile Sud - Muntenia si Sud – Est, POCU/1080/3/16/157659.

 

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, Obiectiv tematic 8, Prioritatea de investitii 8.i, Obiectiv specific 3.1, 3.4.

 

Durata proiectului 12 luni, intre 29.12.2022 ‐ 28.12.2023

Valoare totala proiect 4,851,767.93 lei

Lider proiect – HR Specialists SRL, oras Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 103, judetul Ilfov, cod postal 077190, Romania.

Partener – ASOCIATIA "PARTNET - Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabila", Phoenicia Business Center, Strada Turturelelor, nr. 11A, etaj 2, sector 3, Bucuresti, Romania

 

Obiectivul general al proiectului consta in facilitarea accesului la locuri de munca pentru 205 someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilitati, persoane cu nivel redus de educatie, din regiunea Sud – Est: judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea si regiunea Sud - Muntenia: judetele Dambovita, Prahova, Arges, prin imbunatatirea nivelului de competente, cresterea gradului de ocupare in corelare cu nevoile pietei muncii prin masuri personalizate, respectiv informare si consiliere profesionala, mediere pe piata muncii, participare la programe de formare profesionala.

 

Obiectivele specifice sunt:

O.S.1. Cresterea gradului de constientizare a 205 someri si persoane inactive, din regiunea Sud- Muntenia, judetele: Dambovita, Prahova, Arges si regiunea Sud–Est, judetele: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea, cu privire la importanta imbunatatirii nivelului de competente profesionale si insertia pe piata muncii, cu accent pe oportunitatile oferite prin proiect

O.S.2. Imbunatatirea nivelului de competente a 205 someri si persoane inactive din regiunea Sud-Muntenia, judetele Dambovita, Prahova, Arges si Sud–Est, judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea prin participarea acestora la sesiuni personalizate de informare si consiliere profesionala, mediere pe piata muncii si programe de formare profesionala, inclusiv Antreprenoriat, adaptate nevoilor reale din piata muncii

O.S.3. Minimum 165 de someri si persoane inactive din grupul tinta care dobandesc o calificare, ca urmare a participarii acestora la programe de formare profesionala

O.S.4. Facilitarea insertiei pe piata muncii a minimum 93 de persoane din grupul tinta ca urmare a sprijinului primit in cadrul proiectului.

 

Grupul tinta este reprezentat de 205 someri si persoane inactive cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie care indeplinesc cumulative, urmatoarele conditii:

 • Nu fac parte din grupul tinta tineri NEETs, cu varsta intre16 - 29 de ani, (care nu urmeaza nici o forma de invatamant, training si nu au un loc de munca;
 • au domicilul/resedinta in regiunea de dezvoltare Sud-Est, judetele: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea si regiunea de dezvoltare Sud–Muntenia, judetele: Dambovita, Prahova, Arges;

 

Beneficii pentru membrii grupului tinta:

 • Participarea la sesiuni de informare si consiliere (individuale si de grup)
 • Participarea la sesiuni de mediere a muncii in care se vor oferi servicii specializate pentru stimularea ocuparii, respectiv medierea muncii;
 • Posibilitatea de inscriere la un curs de calificare, nivel 2 (durata 360 ore), acreditat ANC, in una din urmatoarele meserii: „Tamplar Manual”, “Patiser”, „Lucrator comercial”, “Confectioner asamblor articole din textile” paentru 185 persoane din grupul tinta, (minim 165 persoane vor fi certificate ANC)
 • Posibilitatea de inscriere la cursul de initiere de Competente antreprenoriale (40 ore), in urma caruia 20 persoane vor fi certificate ANC
 • minimum 93 de persoane vor fi re/integrate pe piata muncii.
 • hrana zilnica si subventii in valoare de 1.800 lei/persoana pentru absolventii cursurilor de calificare profesionala (nivel 2, 360 ore);
 • kit-ul angajatului pentru persoanele care isi gasesc un loc de munca, constand in: set pix si stilou, agenda, geanta, stick USB, baterie externa, echipamente/scule de lucru diferentiate pe fiecare meserie;
 • subventii in valoare de 200 lei/persoana pentru absolventii cursurilor de competente antreprenoriale;
 • kit-ul antreprenorului pentru participantii la cursurile de competente antreprenoriale constand in: set pix si stilou, agenda, geanta, stick USB, baterie externa;
 • consultanta juridica pentru persoanele interesate sa deruleze o activitate independenta;
 • participarea la evenimentul ,,Cum sa ramai relevant pe piata muncii" in cadrul carora vor fi informati cu privire la trendurile actuale ale pietei muncii si cum sa raspunzi cerintelor acestora;
 • participarea la seminarii cu potentiali angajatori in care se va stabili legatura intre oferta si cererea de locuri de munca;
 • primirea Codului A-A de bune practici in relatia Angajat-Angajator;

 

Documente necesare inscrierii in grupul tinta

 • Copie dupa cartea de identitate
 • Copie certificat de nastere,
 • Copie certificat de casatorie (daca este cazul);
 • Copie dupa documentul care atesta absolvirea ultimei forme de invatamant;
 • Adeverinta somer sau alte documente care atesta apartenenta la grupul tinta;
 • Alte documente relevante solicitate de membrii echipei de proiect.

Conditii de inscriere la cursurile de calificare de nivel 2 - minim 8 clase

Conditii de inscriere la cursul de initiere ,,Competente antreprenoriale" - minim 10 clase

 

Proiectul respecta si promoveaza urmatoarele Principii orizontale: Egalitatea de sanse (Egalitatea de gen, Nediscriminarea, Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati, Schimbari demografice) si Dezvoltarea durabila (Poluatorul plateste, Protectia biodiversitatii, Utilizarea eficienta a resurselor, Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice, Rezilienta la dezastre).

 

Indicatori prestabiliti de rezultat

4S6 - Participantii care, la incetarea calitatii de participant, dobandesc o calificare…. …….165

4S201 - Persoane care primesc un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independent …………………………………………………………………………………..93

Indicatori prestabiliti de realizare

4S8 - Persoanele care beneficiaza de sprijin, ………………………………………………..205

 

Date de contact

HR Specialists SRL

Manager de proiect: Gabriela Luminita Doloiu

email: proiect157659RPD@hrs-outsourcing.com

Constantin Lorena – Expert grup tinta 1 - Tel: 0766.738.855; email: l.constantin@hrs-outsourcing.com

Constantin Constantin,- Expert grup tinta 2 - Telꓽ 0729.932.322, emailꓽ c.constantin@hrs-outsourcing.com

www.hrs-outsourcing.com

https://partnet.ro

 

Join an open world full of challenging opportunities!